Dane Firmy

PR1ME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

adres: 00-140 Warszawa, Al. Solidarności 115/2,
Kapitał zakładowy: 1 245 500 zł
Sąd Rejestrowy: wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000498353,
numer NIP 5252577894
numer REGON 147069839
telefon: +48 22 321 87 75
Mail: klub@pr1me.pl
adres www: pr1me.pl
Numer rachunku: 65 1950 0001 2006 0040 0281 0002

Regulamin klubu

Top